Postanowienia Ogólne

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z witryny internetowej www.interiorpark.pl, której właścicielem jest MK CONCEPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą: 81-531 Gdynia, ul. Wielkopolska 251.

 

Cała zawartość niniejszej witryny chroniona jest prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Wszelkie znaki towarowe, logo, zdjęcia oraz treści umieszczone w niniejszej witrynie stanowią własność MK CONCEPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Ich używanie, kopiowanie i/lub rozpowszechnianie bez uprzedniej zgody właściwego podmiotu jest niedozwolone.

 

Informacje zawarte na stronie www.interiorpark.pl mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa, a w szczególności art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

 

MK CONCEPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa dokłada wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na stronie były aktualne, rzetelne i kompletne. MK CONCEPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy czy nieaktualne informacje bądź materiały zamieszczone na stronie. Firma nie ponosi odpowiedzialności za powstanie ewentualnych szkód w wyniku użytkowania serwisu, całkowitą odpowiedzialność ponosi użytkownik przeglądający witrynę.

 

MK CONCEPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian na stronie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego uprzedzenia. Wprowadzane zmiany mogą dotyczyć wszystkich elementów witryny.

 

 

Korzystanie z witryny

 

Witryna stanowi charakter poglądowy oraz informacyjny, a towary wyszczególnione w zakładce Produkty oraz w zakładce Sale wraz z oznaczeniem ich ceny nie stanowią oferty ich sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Użytkowników witryny do składania zapytań o ofertę.

 

Wysłanie zapytania o ofertę nie wymaga od Użytkownika zarejestrowania się w systemie, a jedynie podania danych kontaktowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, a także udzielenia zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych celem przygotowania wyceny. Potwierdzenie wysłania zapytania użytkownik otrzymuje w formie automatycznie wygenerowanej wiadomości e-mail. Odpowiedź na zapytanie użytkownik otrzyma nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od wysłania zapytania.

 

Użytkownik ma możliwość utworzenia własnego konta w serwisie. Rejestracja konta użytkownika jest dobrowolna i zapewnia dostęp do pełnej funkcjonalności witryny, a mianowicie tworzenia i rozsyłania list życzeń oraz otrzymywania informacji o nowościach oraz akcjach promocyjnych.

 

Aby dokonać rejestracji konta, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny, w którym należy podać następujące dane: 

  • imię i nazwisko/ opcjonalnie nazwę firmy
  • adres poczty elektronicznej, 
  • hasło, 

 

Użytkownik jest zobowiązany do zachowania poufności swojego hasła.

Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zmiany swoich danych, zmiany swojego hasła lub usunięcia konta.

Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzyma e-mail potwierdzający utworzenie konta.

 

Użytkownik zakładając konto akceptuje regulamin serwisu poprzez zaznaczenie wybranego pola oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI.

 

Dodatkowo Użytkownik ma możliwość otrzymywania informacji o nowościach oraz akcjach promocyjnych poprzez zapisanie się do newslettera. Zapisanie się do newslettera wymaga od Użytkownika podania adresu e-mail, bez konieczności zarejestrowania się w serwisie oraz potwierdzenie aktywacji w treści otrzymanej wiadomości e-mail.

 

Witryna zbiera informacje zawarte w plikach cookies. Szczegółowa polityka związana z ochroną danych osobowych w tym danych zbieranych za pomocą plików cookies została udostępniona na stronie www.interiorpark.pl w zakładce Polityka Prywatności i stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

 

Serwis www.interiorpark.pl udostępnia Użytkownikom dostęp do części zatytułowanej Blog, w której znajdują są artykuły o tematyce związanej z dziedziną wyposażenia wnętrz oraz do części zatytułowanej Inspiracje, gdzie zamieszczone są zdjęcia z realizacji, w których użyte zostały produkty z oferty Interior Park. Treści umieszczone w części Blog oraz w części Inspiracje są materiałami autorskimi MK CONCEPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa lub materiałami udostępnionymi MK CONCEPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa przez podmioty trzecie.

MK CONCEPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, które mogą pojawić się w treści serwisu, za co serdecznie przepraszamy.

 

Kontakt

 

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o kontakt na adres: MK CONCEPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Wielkopolska 251, 81-531 Gdynia lub elektronicznie: info@interiorpark.pl.

MK CONCEPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji w niniejszym regulaminie. Informacja o zamiarze wprowadzenia zmian zostanie umieszczona na stronie internetowej z 7-dniowym wyprzedzeniem.